Catalyst support properties on gas-liquid mass transfer in slurry reactors

K.C. Ruthiya, J. Schaaf, van der, B.F.M. Kuster, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. TU/e-NUS Singapore Symposium
Plaats van productieNetherlands, Eindhoven
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit