Catalyst recycling via hydrogen-bonding-based affinity tags

B.W.T. Gruijters, M.A.C. Broeren, F.L. Delft, van, R.P. Sijbesma, P.H.H. Hermkens, F.P.J.T. Rutjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

A novel procedure for catalyst recycling is described. Copper(I)-based catalysts, equipped with an affinity tag, are isolated from crude reaction mixtures on the basis of quadruple hydrogen-bonding interactions using a resin functionalized with complementary affinity tags. Recycled catalysts were successfully used to catalyze a tandem Sonogashira coupling/5-endo-dig cyclization and a Cu-catalyzed [3+2] Huisgen cycloaddition reaction in high yields.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3163-3166
Aantal pagina's4
TijdschriftOrganic Letters
Volume8
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalyst recycling via hydrogen-bonding-based affinity tags'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit