Catalyst immobilization on soluble supports via ‘click’ chemistry

M.C.C. Janssen, C. Müller, D. Vogt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalyst immobilization on soluble supports via ‘click’ chemistry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen