Catalyst behaviour for 1-pentene and 4-methyl-1-pentene polymerisation for C2-, Cs- and C1-symmetric zirconocenes

C.D. Descour, R. Duchateau, M.R. Mosia, G. Gruter, J.R. Severn, S. Rastogi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Catalyst behaviour for 1-pentene and 4-methyl-1-pentene polymerisation for C2-, Cs- and C1-symmetric zirconocenes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen