Catalysis today: preface

Volker Hessel, Gunther Kolb, Claude De Bellefon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
TijdschriftCatalysis Today
Volume110
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 dec 2005

Citeer dit