Case notion discovery and recommendation: automated event log building on databases

E. González López de Murillas (Corresponding author), H.A. Reijers, W.M.P. van der Aalst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Case notion discovery and recommendation: automated event log building on databases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen