Case handling: A new paradigm for business process support

W.M.P. Aalst, van der, M.H. Weske, D. Grünbauer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

597 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)129-162
TijdschriftData & Knowledge Engineering
Volume53
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit