Case and gender. Concept formation between morphology and syntax. Studies in Slavic and General Linguistics

W.A. Helden, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Universiteit Leiden
Begeleider(s)/adviseur
  • Kortlandt, F.H.H., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan. 1993
Plaats van publicatieAmsterdam, Atlanta GA
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5183-514-0
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit