Casa da musica - Porto Acoustical Experiments

L.C.J. Luxemburg, van, C.C.J.M. Hak, H.J. Martin, B.H.M. Kok, K.B.A. Bijsterbosch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings Forum Acustricum, Sevilla
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit