Carrier phase estimation for coherent equalization of 43-Gb/s POLMUX-NRZ-DQPSK transmission with 10.7-Gb/s NRZ neighbours

D. Borne, van den, C.R.S. Fludger, T. Duthel, T. Wuth, E.D. Schmidt, C. Schulien, E. Gottwald, G.D. Khoe, H. Waardt, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Carrier phase estimation for coherent equalization of 43-Gb/s POLMUX-NRZ-DQPSK transmission with 10.7-Gb/s NRZ neighbours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen