Carrier diffusion lengths in hybrid perovskites: processing, composition, aging, and surface passivation effect

G.W.P. Adhyaksa, L.W. Veldhuizen, Y. Kuang, S. Brittman, R.E.I. Schropp, E.C. Garnett

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5259-5263
TijdschriftChemistry of Materials
Volume28
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jul 2016

Citeer dit