Carotid plaques in transient ischemic attack and stroke patients: one-year follow-up study by magnetic resonance imaging

R.M. Kwee, R.J. Oostenbrugge, van, W.H. Mess, M.H. Prins, R.J. Geest, van der, J.W.M. Berg, ter, C.L. Franke, A.G.G.C. Korten, B.J. Meems, J.M.A. Engelshoven, van, J.E. Wildberger, M.E. Kooi

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  18 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)803-809
  TijdschriftInvestigative Radiology
  Volume45
  Nummer van het tijdschrift12
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit