Carotid artery plaque vulnerability assessment using noninvasive ultrasound elastography: Validation with MRI

M.H. Roy Cardinal, M.H.G. Heusinkveld, Z. Qin, R.G.P. Lopata, C. Naim, G. Soulez, G. Cloutier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carotid artery plaque vulnerability assessment using noninvasive ultrasound elastography: Validation with MRI'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen