Career conversations in senior secondary vocational education

K.M. Mittendorff

    Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

    839 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Career conversations in senior secondary vocational education'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Sociale wetenschappen