Cardiac contour propagation

Gilion L.T.F Hautvast (Uitvinder), Marcel Breeuwer (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cardiac contour propagation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities