Carbothermal production of beta'-sialon

F.K. van Dijen, C.A.M. Siskens, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)427-433
TijdschriftScience of Ceramics
Volume12
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit