Carbothermal preparation of Si2N2O powder

M. Bolech, R. Metselaar, F.K. van Dijen, F. Blömer, G. With, de, P.P.J. Ramaekers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbothermal preparation of Si2N2O powder'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science