Carbon-supported sulfide catalysts

J.C. Duchet, E.M. Oers, van, V.H.J. Beer, de, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

326 Citaten (Scopus)
267 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbon-supported sulfide catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering