Carbon nanotube composite scaffolds and coatings for tissue engineering applications

A.R. Boccaccini, L.C. Gerhardt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbon nanotube composite scaffolds and coatings for tissue engineering applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen