Carbon nanofiber growth on graphite disks and paper for PEM fuel cells

S. Celebi, T.A. Nijhuis, F.A. Bruijn, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbon nanofiber growth on graphite disks and paper for PEM fuel cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie