Carbon monoxide hydrogenation over alkali-promoted Rh/Al2O3, Rh/V2O3/SiO2 and Rh/ThO2/SiO2

B.J. Kip, E.G.F. Hermans, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-152
TijdschriftApplied Catalysis
Volume35
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit