Carbon-, alumina-, and silica-supported iron sulfide catalysts

C.K. Groot, P.J.G.D. van der Gender, W.S. Niedzwiedz, A.M. Kraan, van der, V.H.J. Beer, de, R. Prins

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbon-, alumina-, and silica-supported iron sulfide catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen