Carbon-13 nuclear magnetic resonance study of mixed micelles : variation of interchain distances and conformational equilibria

R.J.E.M. Weerd, de, J.W. Haan, de, L.J.M. Ven, van de, M. Achten, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2523-2528
TijdschriftJournal of Physical Chemistry
Volume86
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit