Carbohydrate-based PBT copolyesters from a cyclic diol derived from naturally occurring tartaric acid : a comparative study regarding melt polycondensation and solid-state modification

C. Lavilla Aguilar, E. Gubbels, A. Alla, A. Martinez de Ilarduya, B.A.J. Noordover, C.E. Koning, S. Munoz-Guerra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Carbohydrate-based PBT copolyesters from a cyclic diol derived from naturally occurring tartaric acid : a comparative study regarding melt polycondensation and solid-state modification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen