Car drivers’ characteristics and the maximum walking distance between parking facility and final destination

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
315 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Car drivers’ characteristics and the maximum walking distance between parking facility and final destination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen