Capillary zone electrophoresis of iridium(III) and ruthenium(II) polypyridyl complexes in non-aqueous solvents

B.R. Pauw, E. Holder, V.N. Marin, B.G.G. Lohmeijer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Capillary zone electrophoresis of iridium(III) and ruthenium(II) polypyridyl complexes in non-aqueous solvents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen