Capillary zone electrophoresis of iridium(III) and ruthenium(II) polypyridyl complexes in non-aqueous solvents

B.R. Pauw, E. Holder, V.N. Marin, B.G.G. Lohmeijer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A method of non-aqueous capillary zone electrophoresis has been optimized for the characterization of five functionalized mixed-ligand iridium(III) polypyridyl complexes and four functionalized ruthenium(II) bis-terpyridine complexes. Their mobilities, the relation to their molar mass, and the capillary lifetime (measured in number of injections) have been determined
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-171
TijdschriftAnalytical Letters
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Capillary zone electrophoresis of iridium(III) and ruthenium(II) polypyridyl complexes in non-aqueous solvents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit