Capillary self-alignment of mesoscopic foil components for sensor-systems-in-foil

G. Arutinov, E.C.P. Smits, M. Mastrangeli, G. Heck, van, J. Brand, van den, H.F.M. Schoo, A.H. Dietzel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Capillary self-alignment of mesoscopic foil components for sensor-systems-in-foil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen