Capacity flexibility allocation in an outsourced supply chain with reservation

Y. Boulaksil, M. Grunow, J.C. Fransoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Capacity flexibility allocation in an outsourced supply chain with reservation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen