Capacity, delay and mobility in wireless ad-hoc networks

N. Bansal, Z. Liu

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    256 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Capacity, delay and mobility in wireless ad-hoc networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen