Capacity assignment in repair shops with high material uncertainty

Maarten Driessen (Corresponding author), Geert-Jan van Houtum, Henk Zijm, W.D. (Jan Willem) Rustenburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Capacity assignment in repair shops with high material uncertainty'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen