Capacity and codes for embedding information in gray-scale signals

F.M.J. Willems, M. Dijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Capacity and codes for embedding information in gray-scale signals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen