Capacity analysis of two-stage production lines with many products

M.B.M. Koster, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

6 Citaten (Scopus)
51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-186
TijdschriftEngineering Costs and Production Economics
Volume12
Nummer van het tijdschrift1-4
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit