Capacitive current interruption by HV air-break disconnectors with high-velocity opening auxiliary contacts

Y. Chai, P.A.A.F. Wouters, R.P.P. Smeets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Capacitive current interruption by HV air-break disconnectors with high-velocity opening auxiliary contacts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen