Capacitated facility location : valid inequalities and facets (Erratum)

K.I. Aardal, Y. Pochet, L.A. Wolsey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)253-256
  TijdschriftMathematics of Operations Research
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit