Capacitated facility location : valid inequalities and facets

K.I. Aardal, Y. Pochet, L.A. Wolsey

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)562-582
  TijdschriftMathematics of Operations Research
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit