Capability extensions to the COBRA generic photonic integration platform

D. D'Agostino

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

841 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • Lenstra, Daan, Promotor
  • Ambrosius, Huub P.M.M., Co-Promotor
Datum van toekenning7 sep. 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3909-3
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit