Can't Touch This: unconditional tamper evidence from short keys

Bart van der Vecht, Xavier Coiteux-Roy, Boris Skoric

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

18 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can't Touch This: unconditional tamper evidence from short keys'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie