Can we make sense of the notion of trustworthy technology?

P.J. Nickel, M.P.M. Franssen, P.A. Kroes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can we make sense of the notion of trustworthy technology?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen