Can sonography of the inferior Vena Cava predict more than just intraoperative hypotension?

Harm J. Scholten, Hanneke Heynen, Hendrikus H.M. Korsten, R. Arthur Bouwman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)812-813
Aantal pagina's2
TijdschriftAnesthesiology
Volume125
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2016

Bibliografische nota

Correspondence

Citeer dit