Can sodium MRI be used as a method for mapping of cartilage stiffness?

Sander Brinkhof (Corresponding author), Martijn Froeling, Rob P A Janssen, Keita Ito, Dennis W J Klomp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Can sodium MRI be used as a method for mapping of cartilage stiffness?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen