Can process management enable sustainable new product development? : an empirical investigation of supplier and customer involvement in fuzzy front end of sustainable product development

A.A. Alblas, K. Peters, J.C. Wortmann

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can process management enable sustainable new product development? : an empirical investigation of supplier and customer involvement in fuzzy front end of sustainable product development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie