Can perceptual load be measured?

W.G. Koster

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Can perceptual load be measured?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.