Can perceptual load be measured?

W.G. Koster

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)81-83
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit