Can neuroeconomics better predict strategic decision-making?

T. Michl, S. Taing

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Subjective Probability, Utility, and Decision Making (SPUDM22) Conference, 23-27 August 2009, Rovereto, Italy
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit