Can automatic image analysis replace the pathologist in cardiac allograft rejection diagnosis?

Mitko Veta (Corresponding author), Paul J. van Diest, Aryan Vink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This editorial refers to ‘An automated computational image analysis pipeline for histological grading of cardiac allograft rejection’†, by E.G. Peyster et al., on page 2356.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2370-2372
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume42
Nummer van het tijdschrift24
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jun. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Can automatic image analysis replace the pathologist in cardiac allograft rejection diagnosis?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit