Campus in eivorm

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een project dat in meerdere opzichten bijzonder is, is de bouw van de Venco Campus in het Kempische Eersel. Onderscheidend zijn de ecologisch landschappelijke inrichting, de hoge ambities en scores op het vlak van duurzaamheid, het integrale ontwerpproces, en de consequente uitwerking van Slimbouwen. Een gesprek met Eugene Peeters, bouwmanager, Bert Spierings en Harry van Lierop, sinds 1990 architecten voor de Venco Groep, Ad van de Ven, adviseur duurzaamheid, en Marloes Kursten, expert strategisch huisvesten
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)16-19
Aantal pagina's4
TijdschriftBouwIQ
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit