Cameron-Liebler sets of k-spaces in PG(n,q)

A. Blokhuis, Maarten De Boeck, Jozefien D'haeseleer (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Cameron–Liebler sets of k-spaces were introduced recently in Filmus and Ihringer (J Combin Theory Ser A, 2019). We list several equivalent definitions for these Cameron–Liebler sets, by making a generalization of known results about Cameron–Liebler line sets in PG (n, q) and Cameron–Liebler sets of k-spaces in PG (2 k+ 1 , q). We also present some classification results.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1839–1856
Aantal pagina's18
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume87
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 aug 2019

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Cameron-Liebler sets of k-spaces in PG(n,q)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit