Camera-based objective measures of Parkinson’s disease gait features

Jannis van Kersbergen, Karen Otte, Nienke M. de Vries, Bastiaan R. Bloem, Hanna Rohling, Sebastian Mansow-Model, Nicolien M. van der Kolk, Sebastiaan Overeem, Sveta Zinger, Merel M. van Gilst (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Zoekresultaten