Camber, predictable and controllable?

K. Breugel, van, H.W. Bennenk, M. Pluis, G.H. Allas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the XIII FIP on Challenges for Concrete in the Next Millennium, Amsterdam, Netherlands
Pagina's163-166
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit

Breugel, van, K., Bennenk, H. W., Pluis, M., & Allas, G. H. (1998). Camber, predictable and controllable? In Proceedings of the XIII FIP on Challenges for Concrete in the Next Millennium, Amsterdam, Netherlands (blz. 163-166)